Disclaimer      

PROJECT MANAGEMENT TRIANGLEPROJECTMANAGEMENT


Efficiënt onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten vraagt om een hoge kwaliteit projectmanagement processen en systemen. Ze zijn voor een onderneming cruciaal voor een succesvolle R&D. Een efficiënte projectmanagement model en strategie zijn onmisbaar om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen over het starten, voortzetten of stoppen van projecten in het projectportfolio en inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van de juiste resources.

Maatwerk op het gebied van projectmanagement processen en tools bevordert de mogelijkheden tot kritische strategische besluitvorming. Het geeft R&D-organisatie handvaten om oplossingen te vinden voor een gebrek aan transparantie, een gebrek aan communicatie over de projecten die moeten worden gestopt of juist door moeten gaan, of een gebrek aan strategische besluitvorming. De juiste projectmanagement processen en tools maken projecten inzichtelijke, leiden tot hoge kwaliteit managementinformatie over de timing, kosten en middelen, en verbetert de communicatie. Het maakt het mogelijk om objectieve besluiten te nemen over de prioritering van een projectportfolio.

PROJECT MANAGEMENTHoe kan Maetriq helpen?
Maetriq biedt een verscheidenheid aan projectmanagement oplossingen en ondersteuning:
•  Het verlenen van projectmanagement advies voor R&D-organisaties;
•  Het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte projectmanagement processen,
    modellen en systemen;
•  Het verstrekken van (interim) projectmanagement ondersteuning;
•  Het verlenen van advies en begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhoud van uw
    Project Management Office (PMO);
•  Opzetten van en geďntegreerd project/resource planning;
•  Ontwikkeling en implementatie van het projectplanning en plannen;
•  Het uitvoeren van “schedule health checks” volgens Good Planning Practice;
•  Proces benchmarking;
•  Ontwikkeling en afleveren van management rapportages;
•  Geven van Project Management cursussen.
 

Home | Services | Referenties | Over Maetriq | Contact | Disclaimer

© Maetriq