Disclaimer      

PROCESS ANALYSISPROCESOPTIMALISATIE


Analyse en optimalisatie van processen

Maatvoering voor business processen, modellen en systemen is van groot belang voor R&D organisaties. Ze vormen de basis voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de beschikbare resources met de juiste ervaring, vaardigheden en motivatie.
In de praktijk blijken processen echter vaak verre van optimaal en niet gestandaardiseerd of geharmoniseerd tussen functionele afdelingen of therapeutische gebieden. De specifieke uitdagingen van het werken in een R&D-matrix organisatie komen vaak niet aan de orde: afdelingen hebben vaak hun eigen processen waardoor de communicatie met andere afdelingen niet optimaal is. Hetzelfde geldt voor systemen: verschillende tools worden gebruikt voor het beheer van vergelijkbare processen. Tot slot hebben afdelingen vaak geen goed inzicht in de benodigde versus beschikbare resources, waardoor een totaaloverzicht ontbreekt.

Hoe kan Maetriq helpen?
Maetriq treedt op als onafhankelijke intermediair met een objectieve benadering om efficiencyproblemen aan te pakken. Wij ontwikkelen en implementeren oplossingen om de transparantie en efficiëntie van complexe organisaties te verbeteren. Wij voeren procesanalyses uit en optimaliseren processen, systemen en organisaties en begeleiden van verandermanagement trajecten in een organisatie. Indien gewenst kan Maetriq een projectmanagement methodologie ontwikkelen en implementeren ten behoeve van procesoptimalisatie in uw organisatie.

Onze diensten omvatten:
•  Ontwerpen, bouwen en implementeren van organisatiespecifieke modellen voor procesoptimalisatie;
•  Het uitvoeren van procesanalyses en optimaliseren van processen, tools en organisaties;
•  Het uitvoeren of begeleiden van verandermanagement trajecten;
•  Implementatie van (complexe) projectmanagement systemen, zoals geďntegreerde planningsystemen voor
    efficiënt beheer van tijd, kosten, middelen en mijlpalen;
•  Ontwikkeling en implementatie van “Breakdown Structures”;
•  Benchmarking.

Home | Services | Referenties | Over Maetriq | Contact | Disclaimer

© Maetriq