Disclaimer      

RISICOBEOORDELING EN -MANAGEMENT


Succesvolle projecten maken een onderneming succesvol. Echter, slechts een klein deel van alle projecten is uiteindelijk succesvol. Het overgrote deel van de projecten heeft te kampen met budgetoverschrijdingen, aanzienlijke vertragingen en gebrek aan middelen.

Projectgedreven organisaties en teams ontdekken in toenemende mate het belang van risicoanalyse en -management. In tijden van groeiende concurrentie en interne budgetrestricties is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de risico's binnen projecten, met name de impact van die risico's op de doorlooptijden, kosten/resources, en kwaliteit van het eindproduct. Onderzoek heeft uitgewezen dat gedegen risico management leidt tot succesvolle projecten en dat transparantie m.b.t. projectrisico's een “must” is.

RISK ASSESSMENTGoed risicomanagement moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
•  Bij het uitvoeren van "Schedule Risk Assessment" moet de gebruikte methode kwantitatief zijn;
•  De input moet objectief zijn;
•  Project teams moeten kunnen beschikken over ervaren Subject Matter Experts;
•  Er dient een plan voor risicobeperking/beheer beschikbaar te zijn;
•  Het verantwoordelijk R&D management moet zich zichtbaar en duidelijk uitspreken over de invoering van risicomanagement.

Risico management zal leiden tot een beter inzicht in de project planning en status. Het management zal beter beslissingen kunnen maken op grond van betere en objectieve informatie. Bovendien zal het bijdragen tot verbetering van de communicatie in teams en de groei van projectkennis binnen de organisatie.


Hoe kan Maetriq helpen?

Maetriq verricht de stappen die nodig zijn om projectrisico’s inzichtelijk te maken:
•  Analyseren en kwantificeren van projectrisico’s;
•  Uitvoeren van risico-evaluaties en rapportages;
•  Opstellen van risicobeheersingplannen;
•  Verzorgen van risico management trainingen.


Home | Services | Referenties | Over Maetriq | Contact | Disclaimer

© Maetriq